Audits
3/3
Expertise

S využitím osvědčeného mezinárodního P3M3 maturity modelu a našich expertních zkušeností vám pomůžeme odhalit silné a slabé stránky projektu, programu, PMO či transformace. Umíme také na míru připravit audit oddělení případně celé společnosti. Zhodnotíme komerční, organizační i manažerské aspekty a navrhneme konkrétní doporučení. V případě zájmu rádi provedeme celým procesem vaše interní auditory a zaškolíme je do této problematiky.

Using the proven international P3M3 maturity model and our expert experience, we can help you reveal the strengths and weaknesses of your project, program, PMO or transformation. We can also tailor an audit of a department or your entire company. We will evaluate commercial, organizational and management aspects and make specific recommendations. If you wish, we will be happy to guide your internal auditors through the entire process and train them in the subject.

Contact us

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Date:
Place:

!!! This application form is not binding !!!

After completing it, we will contact you at the email address you have provided and fine-tune the details of your order with you (acquaintance with the terms and conditions of the course, price, billing method, etc.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

We will help you reveal the strengths and weaknesses of the project and the maturity of different areas of your Project Office or the entire company and make clear recommendations.

 

Navigation
Updated at