Project/Program Assurance
3/3
Expertise

Pomáháme zvýšit úspěšnost projektů a zároveň zvyšujeme kompetence a odbornost týmu, který je do projektu zapojen. Pomůžeme např. Sponzorovi při strategickém řízení projektu či podpoříme PM při sestavování projektového týmu, tvorbě business casu, či revizi projektového plánu. Naším cílem je především přidaná hodnota pro vás a vaše projekty.

We help to increase the success rate of projects while improving the competence and expertise of the team involved in the project. For example, we can assist the sponsor in strategic project management or support the PM in assembling a project team, preparing a business case, or reviewing the project plan. Above all, our goal is to add value to you and your projects.

Contact us

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Date:
Place:

!!! This application form is not binding !!!

After completing it, we will contact you at the email address you have provided and fine-tune the details of your order with you (acquaintance with the terms and conditions of the course, price, billing method, etc.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

We can assist in the strategic management of the project or program, increasing not only the project success rate but also the competence and expertise of the entire project team.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at