Developing and Implementing PMO and Methodologies, Smart Templates
3/3
Expertise

Nastavíme (a v případě potřeby odřídíme) P3O v celé jeho šíři; od řízení Portfolia, Delivery až po Centre of Excellence, a to vše za pomoci maximálně efektivní metodické podpory. Při zavádění metodik vycházíme z celosvětových best practice např. PRINCE2®, MSP® a PMBoK®. Čerpáme také z bohatých zkušeností od nastavování projektových kanceláří tzv. „na zelené louce“ až po jejich přetváření s ohledem na agilitu. Dle vašich potřeb tak může vzniknout např. na míru šitá metodika, šablony potřebných dokumentů, zajistíme nastavení základních procesů nebo třeba vyškolení zaměstnanců projektové kanceláře.

We will set up (and, if necessary, manage) the P3O in its entirety; from Portfolio Management, Delivery to Center of Excellence, all that with the most effective methodological support. We base our methodologies on global best practice, e.g. PRINCE2®, MSP® and PMBoK®. We also draw on our abundant experience from setting up ‘green-field’ Project Offices to transforming them with agility in mind. Depending on your needs, we can create a tailor-made methodology, templates for necessary documents, set up basic processes or train Project Office staff.

Contact us

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Date:
Place:

!!! This application form is not binding !!!

After completing it, we will contact you at the email address you have provided and fine-tune the details of your order with you (acquaintance with the terms and conditions of the course, price, billing method, etc.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

We will set up the P3O in its entirety, create a tailored methodology, set up basic processes, train the Project Office and create a number of templates for the necessary documents.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at