Project Planning
Make a plan, not a document!
1/3
Expertise

Uvidíte, jak správně naplánovat projekt a budete mít možnost rovnou aplikovat znalosti na příkladech z praxe. Naučíte se nadefinovat rozsah, rozpadnout ho na produkty a určit příslušné aktivity. Zvládnete také odhadovat pracnost, určit, kde se nachází kritická cesta a jak ji zkrátit. Zkratky PBS, PFD, WBS, SPI pro vás už nebudou neznámým pojmem.

You will see how to plan a project properly and have the opportunity to apply your knowledge directly to real-life examples. You will learn how to define the scope, break it down into products and identify relevant activities. You will also be able to estimate the workload, determine where the critical path is and how to shorten it. The acronyms PBS, PFD, WBS, SPI will no longer be unfamiliar terms to you.

Contact us

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Date:
Place:

!!! This application form is not binding !!!

After completing it, we will contact you at the email address you have provided and fine-tune the details of your order with you (acquaintance with the terms and conditions of the course, price, billing method, etc.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

Project planning does not end with the printing of a document – the project plan. Prepare the project’s supporting elements, including specific activities that will take you toward your goal.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at