Plánovanie projektu
Vytvorte plán, nie dokument!
1/3
Expertise

Dozviete sa, ako správne naplánovať projekt, a budete mať možnosť uplatniť svoje vedomosti priamo na praktických príkladoch. Naučíte sa, ako definovať rozsah, rozdeliť ho na produkty a identifikovať príslušné činnosti. Budete tiež schopní odhadnúť pracovné zaťaženie, určiť, kde je kritická cesta a ako ju skrátiť. Skratky PBS, PFD, WBS, SPI vám už nebudú neznáme.

Kontaktujte nás

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

Plánovanie projektu sa nekončí vytlačením dokumentu plánu. Vypracujte podporné prvky projektu vrátane konkrétnych činností, ktoré vás dovedú k cieľu.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at