PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Školenia v projektoch
PRINCE2® Foundation

Zložitý proces na základe príbehov zo skutočných projektov rôznych veľkostí. Pojmy, úlohy, kroky, dokumenty, univerzálne postupy a techniky.

PRINCE2 Agile® Foundation

Klasické alebo agilné? Naučíme vás kombinovať projektovú disciplínu s agilnou flexibilitou. Nielen v čisto agilných projektoch, ale aj v projektoch s agilnou dodávkou.

PRINCE2® Practitioner

Upevnite si svoje znalosti vďaka jednej z najprestížnejších certifikácií vo svete PM a rozšírte svoje vedomosti o aplikáciu princípov metodiky PRINCE2® na projekty všetkých typov a veľkostí.

PRINCE2® Foundation - počúvanie

Ochutnajte pol dňa certifikačného kurzu zadarmo! Zoznámte sa s inštruktorom, kvalitou výučby a školiacimi materiálmi.

Kľúčové zásady riadenia programu

Naučte sa základné postupy a metódy programového riadenia pre úspešnú realizáciu programu a dosiahnite nové výsledky a úspech.

Riadenie rizík

Zoznam rizík nestačí. Naučte sa pristupovať k potenciálnym nebezpečenstvám na projekte proaktívne, zmysluplne a pragmaticky!

Stakeholder Engagement

Ako porozumieť všetkým zainteresovaným stranám v projekte? Naučte sa, ako efektívne budovať vzťahy so zainteresovanými stranami a získať ich podporu.

Plánovanie projektu

Plánovanie projektu sa nekončí vytlačením dokumentu plánu. Vypracujte podporné prvky projektu vrátane konkrétnych činností, ktoré vás dovedú k cieľu.

ProVision4

Základy projektového riadenia založené na osvedčených zásadách projektového riadenia. Zosúladenie postupov, terminológie, dokumentov, zodpovedností a úloh.

Kľúčové zásady agilného riadenia

Naučíte sa princípy agilných dodávok alebo čisto agilných projektov.

 

Zmluvy & rokovania

Získajte lepšiu pozíciu pri komunikácii s právnikmi a úradmi. Zistite ciele druhej strany, prelomte bariéry. Vyjednávanie si vyskúšajte na vlastnej koži.

MSP® (Managing Successful Programmes)

Správna koordinácia, organizácia a riadenie projektových skupín s cieľom realizovať prínosy a splniť reálne očakávania celej spoločnosti.

Slider
Title
Školenia v projektoch
Image