PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Konzultácie v oblasti projektov

 

 
Rozvoj projektového tímu

Určíme úroveň odbornosti a vyspelosti projektového tímu, ktorému pomôžeme nielen naším súborom odporúčaní, ale aj konkrétnou pomocou v oblastiach, ktoré je potrebné zlepšiť.

Project/Program Management Mentoring

Môžeme vám pomôcť so zostavením tímu, plánovaním projektu/programu, riadením rizík a subdodávateľov, monitorovaním pokroku (EVM) a mnohými ďalšími činnosťami.

PM/PgM as a service

Skúsený projektový manažér s podporou mladšieho asistenta a staršieho odborníka na danú oblasť je schopný prevziať váš problematický projekt alebo program a zabezpečiť jeho realizáciu.

Project/Program Assurance

Pomôžeme vám pri strategickom riadení projektu alebo programu, a tým zvýšime nielen úspešnosť projektov, ale aj kompetencie a odbornosť celého projektového tímu.

PM Assessment

Tento vysokokvalitný a podrobný nástroj určuje úroveň odborných znalostí projektového manažéra, identifikuje jeho silné stránky a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a pomáha stanoviť ďalší plán rozvoja.

Vývoj a implementácia PMO a metodík, inteligentné šablóny

Nastavíme P3O ako celok, vytvoríme metodiku na mieru, nastavíme základné procesy, vyškolíme projektovú kanceláriu a vytvoríme množstvo vzorov potrebných dokumentov.

Audity

Pomôžeme vám identifikovať silné a slabé stránky projektu a vyspelosť rôznych oblastí projektovej kancelárie alebo spoločnosti a navrhneme jasné odporúčania.

 

Slider
Title
Konzultácie v oblasti projektov
Text

 

 
Image