PM Assessment
3/3
Expertise

Pomocou osvedčeného nástroja PM Assessment identifikujeme silné stránky vašich projektových a programových manažérov a odporučíme vám kľúčové oblasti na zlepšenie a rozvoj. Poskytujeme individuálny prístup (analýza životopisu, pohovor so skúseným PM atď.). Výsledkom pre vás bude komplexný výstup sumarizujúci kľúčové body pre manažment (benchmark organizácie), ako aj individuálne správy pre manažérov. Používame štandardy projektového riadenia, ktoré sú overené dlhoročnými skúsenosťami a sú v súlade s osvedčenými postupmi v oblasti ľudských zdrojov.

Kontaktujte nás

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

Tento vysokokvalitný a podrobný nástroj určuje úroveň odborných znalostí projektového manažéra, identifikuje jeho silné stránky a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a pomáha stanoviť ďalší plán rozvoja.

Navigation
Updated at