GDPR & cookies

Ochrana údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Ochranu osobných údajov Zákazníka a Odberateľa vykonáva Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 110/2019 Z. z, 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

2. V rámci poskytovania služieb sa spracúvajú osobné údaje potrebné na registráciu medzinárodne akreditovanej skúšky alebo údaje potrebné na vydanie osvedčenia. Ide najmä o údaje, ktoré identifikujú absolventa (zákazníka), napr.: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, údaje poskytnuté účastníkom pri účasti vrátane podpisu, telefónneho čísla a informácií o požadovaných dotazoch, zadaných objednávkach (ďalej spoločne len "osobné údaje").

3. Kontaktné údaje klienta sa budú používať aj na zasielanie informácií týkajúcich sa platnosti certifikátov alebo zmien akreditácie. Na všetky pokyny sa vzťahuje postup spracovania osobných údajov - pozri časť nižšie.

4. Klient berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov počas doby poskytovania služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne osobné údaje

5. Poskytovateľ môže spracovaním osobných údajov klienta poveriť tretiu stranu ako spracovateľa.

6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje v elektronickej forme v rámci informačného systému Poskytovateľa a v listinnej forme v rámci dokladov poskytnutých Klientom, a to minimálne po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný uchovávať účtovné doklady v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

Súhlas s poskytovaním a spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujem súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu údajov uvedených v tomto formulári, t. j. najmä mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla správcom, t. j. spoločnosťou Symphera s.r.o. so sídlom U Potoka 26, Tursko, 252 65, Praha-západ, Česká republika (ďalej len "spracovateľ").

Súhlas udeľujem na účely elektronickej komunikácie, t. j. poskytovania informácií e-mailom alebo telefonicky, ako aj na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov a na marketingové účely.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracovávať manuálne a automaticky.

Týmto beriem na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný mi na moju žiadosť poskytnúť informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, jeho účele, osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane informácií o ich zdroji, povahe akéhokoľvek automatizovaného spracúvania a príjemcoch osobných údajov, t. j. tých, ktorým boli moje osobné údaje poskytnuté.

Ďalej beriem na vedomie, že mám právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie spracúvania mojich osobných údajov v prípade, že zistím alebo sa domnievam, že takéto spracúvanie nie je vykonávané riadnym spôsobom, a právo požiadať prevádzkovateľa o nápravu tohto stavu, ktorá spočíva najmä v blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii osobných údajov.

Súhlas udeľujem dobrovoľne a beriem na vedomie, že mám právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu sara.dzvonikova@symphera.com alebo office@symphera.com alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

Používanie súborov cookie

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude najvyššou prioritou. Osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné. Zoznámte sa s tým, aké údaje spracúvame, prečo ich spracúvame a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa staráme o vaše kontakty a zaobchádzame s nimi, a to nielen v kontexte GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Symphera a používanie súborov cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý navštívená webová lokalita uloží do vášho počítača alebo mobilného/3 zariadenia. Súbory cookie používame na zefektívnenie fungovania našej stránky a na poskytovanie ďalších informácií.

Ako používame súbory cookie?

Pri prehliadaní našej webovej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používame súbory cookie, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. Súbory cookie používame na tieto účely:

- fungovanie webovej stránky,

- meranie návštevnosti webových stránok

- vytváranie štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej lokalite.

Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby. Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sa samozrejme spracúvajú v hromadnej a pseudonymizovanej forme, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len so značným a odborným úsilím.

Okrem toho naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"), na pomoc pri analýze jej používania. Na tento účel používa služba Google Analytics "cookies" - textové súbory uložené vo vašom počítači. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality sa prenášajú spoločnosti Google vo forme bežného internetového protokolu (vrátane vašej IP adresy) a anonymných informácií o vašom správaní a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google, ktoré sa môžu nachádzať aj v USA. Spoločnosť Google zabezpečí anonymitu prenášaných informácií tým, že pred ich uložením odstráni poslednú zásuvku vašej IP adresy. V súlade s podmienkami používania služby Google Analytics spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky a na účely analýzy návštevnosti.

Môžete si byť istí, že tento nástroj na štatistickú analýzu nebudeme používať na sledovanie alebo zhromažďovanie osobných údajov o návštevníkoch (vás a vašich priateľoch) našej webovej lokality, ani nedovolíme, aby ho používal niekto iný.

Spoločnosť Google však môže poskytnúť informácie zhromaždené službou Google Analytics tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii v súlade s podmienkami používania služby Google Analytics. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť stiahnutím a inštaláciou doplnkového modulu prehliadača, ktorý deaktivuje službu Google Analytics. Prídavný modul informuje JavaScript služby Google Analytics (ga.js), že informácie o návšteve webovej stránky sa nemajú odosielať do služby Google Analytics. Súbory cookie sa používajú aj na zaznamenanie vášho súhlasu (alebo nesúhlasu) s používaním súborov cookie na tejto webovej lokalite, takže sa vás na to nebudeme pýtať pri každej návšteve stránky. Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out.

Ako skontrolovať súbory

Súbory cookie Súbory cookie môžete ľubovoľne kontrolovať alebo vymazať. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači, a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby zabránili ich ukladaniu do vášho počítača. Väčšina prehliadačov to umožňuje:

- Zobrazenie uložených súborov cookie a ich individuálne vymazanie.

- Blokovanie súborov cookie tretích strán.

- Blokovanie súborov cookie z konkrétnych lokalít.

- Zablokovať ukladanie všetkých súborov cookie.

- Po zatvorení prehliadača vymažte všetky súbory cookie.

Ak odstránite súbory cookie, majte na pamäti, že všetky nastavenia, ktoré ste si vybrali, sa stratia. Ak úplne zablokujete súbory cookie, mnohé webové stránky (vrátane našej) nebudú fungovať správne a online prenosy nebudú fungovať vôbec. Preto neodporúčame deaktivovať súbory cookie pri používaní online streamovacích služieb. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača a blokovaní súborov cookie nájdete na uvedených adresách:

• Internet Explorer: windows.microsoft.com

• Google Chrome: support.google.com

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org

• Opera: help.opera.com

• Safari: support.apple.co

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Členom už

2 roky 10 mesiacov
Pridal/a simona.kralova… dňa Št, 12/02/2021 - 14:50
Slider
Title
GDPR & cookies
Image