Riadenie rizík
Včasné riešenie rizík projektu skôr, ako sa stanú problémom.
1/3
Expertise

Riadenie rizík nie je hotový register rizík. Riadenie rizík spočíva v aktívnom prístupe k obavám z toho, čo môže projekt ohroziť. Počas školenia sa oboznámite s celým životným cyklom riadenia rizík a získate mnoho praktických skúseností. Predovšetkým sa naučíte, ako pragmaticky a zmysluplne pristupovať k rizikám.

 

 

 

Kontaktujte nás

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

Zoznam rizík nestačí. Naučte sa pristupovať k potenciálnym nebezpečenstvám na projekte proaktívne, zmysluplne a pragmaticky!

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at