ProVision4
Riadenie projektov v kocke
1/3
Expertise

Viete, kto je kto v projekte a aké sú jeho povinnosti? Potrebujete vo svojom tíme zjednotiť prístup k riadeniu projektov, terminológiu a dokumentáciu? Rozšírte si svoje vedomosti a zručnosti v základných oblastiach projektového riadenia na základe princípov osvedčených postupov, ako sú PRINCE2® alebo PMBoK®.

 

Kontaktujte nás

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

Základy projektového riadenia založené na osvedčených zásadách projektového riadenia. Zosúladenie postupov, terminológie, dokumentov, zodpovedností a úloh.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at