Project Team Development
3/3
Expertise

Pomůžeme vám zajistit efektivní rozvoj vašich projektových manažerů a jejich týmů. Společně s vámi nastavíme úrovně seniority, zařazení jednotlivých PMs, jejich pravidelné hodnocení a průběžné vzdělávání. Podíváme se na možné kariérní stezky a sladíme pravidla pro přidělování na projekty (seniorita vs. komplexita projektů). Výsledkem bude efektivní a motivovaný projektový tým, směřující k naplňování cílů vaší společnosti.

We can help you ensure an effective development of your project managers and their teams. Together with you, we will set the levels of seniority, assign individual PMs to them, regularly evaluate them and ensure their ongoing training. We will look at possible career paths and align the rules for assignment to projects (seniority vs. project complexity). The result will be an effective and motivated project team, working towards your company’s goals.

Contact us

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Date:
Place:

!!! This application form is not binding !!!

After completing it, we will contact you at the email address you have provided and fine-tune the details of your order with you (acquaintance with the terms and conditions of the course, price, billing method, etc.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Course difficulty
Výpis - text

We determine the level of expertise and maturity of your project team, which will benefit from both our set of recommendations and our specific assistance in areas that need improvement.

Navigation
Kategorie kurzu
Updated at