PRINCE2® Foundation a Practitioner

Zpět na přehled školení

Získejte praktické znalosti z řízení vrcholných projektů.

 • Máte zkušenosti s řízením projektů, ale potřebujete se posunout v základních procesech?
 • Máte pocit, že intuitivní řízení projektů nestačí?
 • Svědomitě vás připravíme k získání mezinárodní certifikace!

 PRINCE2® náslech - ZDARMA

Přijďte se podívat a vyzkoušet si nás. Během dopoledního bloku v rámci prvního dne kurzu PRINCE2 Foundation se hravou formou seznámíte se základy metodiky PRINCE2, prohlédnete si školicí materiály a potkáte se s naším lektorem. Budete mít tak možnost si bezplatně náš kurz ochutnat a na základě osobní zkušenosti se rozhodnout, zda u nás chcete absolvovat celé školení i s certifikací.

 Pod vedením zkušeného česky hovořícího lektora a prvního akreditovaného školitele PRINCE2® v ČR vám pomůžeme, blíže pochopit procesy, témata a principy metodiky.

Přínosy školení

 • Získáte znalosti z reálných příkladů z praxe.
 • Sjednotíte jazyk na projektu.
 • Metodika má jednotnou terminologii.
 • Můžete ji použít na jakýkoliv typ projektu.
 • Seznámíte se s životním cyklem projektu.
 • Obdržíte sadu přípravných materiálů.
 • Dohlédneme na vaši přípravu před kurzem.

Cílová skupina

Projektoví manažeři, projektoví koordinátoři, podpora na projektu, ale i ředitelé, kteří používají projektové řízení v praxi.

Informace o programu

Název:

Kurz PRINCE2® 6th edition

Poslední platná verze metodiky PRINCE2® s materiály i zkouškou v angličtině. 

Délka: Kombinovaný kurz: 5 dnů
Foundation: 3 dny
Practitioner: 3 dny
Jazyk: Angličtina / Čeština
Cena: 49.000,- Kč bez DPH / 5 dnů
29.000,- Kč bez DPH / 3 dny
PDU: 21 - 3 dny
35 - 5 dní

Certifikát vydává: PeopleCert
Kurz je zakončený certifikační zkouškou.
Školení se koná v Praze a účastníkům je po celou dobu školení k dispozici zázemí hotelu ****.

Program školení - PRINCE2®

Během školení jsou probírána následující témata:

Den 1

 • Co je to projekt? Proč používat metody řízení projektu?
 • Zahájení projektu; Organizace na projektu;
 • Nastavení projektu; Plánování

Den 2

 • Plánování produktů; Business Case;
 • Řízení rizik; Směřování projektu; Změnové řízení;

Kurzy lze objednat:

 • 3-denní Foundation,
 • 3-denní Practitioner,
 • 5-denní Foundation and Practitioner.

Den 3

 • Dohled nad dodáním produktu; Kvalita na projektu;
 • Řízení přechodu mezi etapami; Řízení konfigurací;
 • Uzavření projektu;
 • ZKOUŠKA FOUNDATION

Den 4

 • Příprava na zkoušku Practitioner; Cvičné testy;
 • Vyhodnocení samostatných cvičení

Den 5

 • ZKOUŠKA PRACTITIONER

Zkouška PRINCE2® Foundation

Probíhá odpoledne 3. den kurzu. Skládá se z jednohodinového (75 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN) písemného testu, který obsahuje 60 otázek. Při psaní testu nelze používat knihu. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je potřeba získat nejméně 50% (33 správných odpovědí). Test je anglickém jazyce.

Zkouška PRINCE2® Practitioner

Probíhá dopoledne 5. den kurzu. Jedná se o dvou a půl hodinový písemný test (3 hodiny a 10 minut pokud delegát není rodilým mluvčím), založený na případových studiích. Je zde možnost výběru správné odpovědi z několika možných variant. Při psaní testu lze využít knihu. Test obsahuje 68 otázek. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba dosáhnout 55 % (38 správných odpovědí). Podmínkou k nástupu na kurz je úspěšně složená zkouška Foundation verze 2009 nebo 2017. Test je v anglickém jazyce.

Příprava

Před nástupem na kurz je doporučena příprava formou samostudia cca 20 hodin. Manuál PRINCE2®, příručka „Study Guide“ a e–podpora jsou účastníkům poskytované v rámci kurzu. Prezentace, přípravné a školicí materiály jsou v angličtině .

Školitel

Martin je akreditovaný PRINCE2®, PMP® a PRINCE2 Agile® školitel, konzultant a zkušený projektový manažer.
Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o.
Je též zakladatelem Komory Projektových Manažerů.
Ve své školicí praxi úročí své mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a posluchače učí nejen metodice, ale předává jim praktické rady, jak metodiku implementovat do reálného života.

Martinovy zkušenosti vycházejí ze spolupráce s takovými společnostmi, jako jsou např.:
ČSOB, Equa bank, Citibank, ŠkoFIN, Oracle, CGI, IBM, Datasys, Acision, Hewlett-Packard, SOFTIP, Orange, Český Telecom, France Telecom, Vodafone, T-Systems, CBRE, KPMG, Deloitte, DHL, AVG, Alef Nula, Kvados, McDonald a z mnohých jiných firem.

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |