Naši školitelé

Abychom zajistili ten nejvyšší standard, spolupracujeme jen s takovými školiteli, kteří mají praktické zkušenosti v daném oboru. Známkou námi dodávané kvality je reference práce pro klíčové společnosti a dodávky pro klíčové klienty z různých zemí a kultur, akreditace a členství v prestižních organizacích a bohaté zkušenosti.

Martin Klusoň

Martin Kluson

Martin je akreditovaný PRINCE2® ,PMP® a PRINCE2 Agile® školitel, konzultant a zkušený projektový manažer.
Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o.
Je prezidentem a zakladatelem Komory Projektových Manažerů.

„Martin Klusoň spojuje dva světy, které se dokonale doplňují. Mohu říci, že při školením není Martin pouhým školitelem, ale mluví za něj i celá řada realizovaných obtížných a komplexních projektů. A jako projektový manažer těží zejména z perfektní znalosti metodologie."

Peter Morvic,
Operační ředitel, CGI

Školitel
Martin je certifikovaný PRINCE2®, PMP® a PRINCE2 Agile® školitel a poskytuje školení v mnoha destinacích.
Ve své školicí praxi úročí své mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a posluchače učí nejen metodice, ale předává jim praktické rady, jak metodiku implementovat do reálného života. Pod jeho vedením úspěšně složilo např. zkoušku PRINCE2® již více než 1000 projektových manažerů nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Holandsku, Dánsku, Belgii, USA či Velké Británii.

Konzultant a projektový manažer
Ve své konzultační praxi Martin úročí své více než 17leté zkušenosti z realizací IT projektů.
Aktivně pomáhá klientům s nastavením PMO, dohledem nad projekty, měřením zralosti společnosti, projektů či projektových manažerů, s audity projektů a v dalších oblastech.
Má zkušenosti s řízením řady projektů včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. Martin pracoval na pozicích projektového manažera, programového ředitele či manažera kvality.

Reference

Martinovy zkušenosti vycházejí ze spolupráce s takovými společnostmi, jako jsou např.: ČSOB, Equa bank, Citibank, ŠkoFIN, Oracle, Logica, IBM, Datasys, Orange, Český Telecom, France Telecom, Vodafone, T-Systems, CBRE, KPMG, Deloitte, DHL, AVG, Alef Nula, Kvados a mnoha jinými společnostmi.

Certifikace

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Approved Trainer

PRINCE2 Agile® Approved Trainer

Project Management Institute - PMP®

ITIL, CMMI, TickIT, MS Project

Jazyky

Martinův rodný jazyk je čeština, mluví plynně anglicky, německy na středně pokročilé úrovni a rusky na úrovni komunikativní.

 

Janka Chudlíková

Business and private mentor, trainer and coach

„Změnila se taková drobnost. Tedy vědomí, že změna jde, že jediný, kdo ji realizuje nebo ne, jsem já. A to je veliká věc, Janko. Protože nevěda tohle, jé, to se to vymlouvalo, nemohlo a odkládalo, a čekalo "až". To byly časy... Dodávám ale hned, že to zdaleka není všechno. Informaci, že změna je jen v našich rukou, si, milízlatí, přečtete na každým druhým přiblblým motivačním posteru na síti. K opravdové změně, je třeba udělat první krok. Ano, pro mne to byl jeden takový mírně neformální kurz s Jankou..."

Milan Kovář,
Projektový manažer

O seberozvoj se zajímá přes dvacet let. Je na volné noze od roku 2003 – školí, přednáší, mentoruje a koučuje pro korporace i pro veřejnost. Od roku 2007 přednáší na VŠE, příležitostně na ČVUT.

Má za sebou korporátní kariéru v marketingu a v personalistice v Procter & Gamble, Českém Telecomu a Zentivě/Léčivech, kde se vypracovala do pozice personální ředitelky a členky Výkonného výboru. V roce 2003 se se po půlročním váhání a bojování se strachem rozhodla odejít v touze žít kvalitnější život a mít víc prostoru pro sebe a pro svou dceru. Povedlo se. Zásadní změnu ale prodělala o několik let dříve, když jsem se doslova probrala k životu po osobní události, která ji na rok dostala do kolen.

„Trvalo kus života, než jsem pochopila, že nemám měnit druhé, ale sebe! Práci na sobě pokládám za přirozený životní postoj. Ten, kdo pořeší nejprve sám sebe, má co poslat dál. Těší mě, když mohu vlastními zkušenostmi podpořit druhé na jejich cestě k lepšímu životu. Moje motivace fungovat i na „Naučme se“ je, že chci zpřístupnit určitá témata i lidem mimo korporace. Také chci potkat nové lidi a naučit se něco i od nich, tedy i od Tebe… Děkuji." Janka Chudlíková

Reference

Janka vychází ze svých zkušeností v korporátním světě, kde působila na vysokých pozicích v marketingu a v personalistice ve společnostech Procter & Gamble, Českém Telecomu a Zentivě/Léčivech, kde jsem se vypracovala do pozice personální ředitelky a členky Výkonného výboru.

„Sir Winston Churchill říkal "Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu". Já k tomu díky Jance přidávám "... a s kompromisy po řešení se žije lépe, když si poctivě a empaticky odpracujeme svých 50%, víc stejně neovlivníme". Janka je profesionál a návratnost vaší investice do vašeho vzděláni s Jankou v podobě příležitosti k zamyšlení se "nad subjektivně důležitém" je bez diskuzí."

Josef Langmayer,
CFO/Raiffeisen Investment Company, a.s. & Head of Controlling

„Setkání s Jankou byl jeden z mých nejintenzivnějších zážitků za posledních několik měsíců. Inspiraci a motivaci z něj čerpám stále a ještě dlouho budu! Asi tak bych popsal to, jak pro mě bylo obohacující. To, že je Janka skvělá lektorka s fantastickými prezentačními dovednostmi zmiňovat asi ani nemusím. :)"

Lukáš Barda,
IT konzultant

David Roberts

David Roberts

David je generálním ředitelem společnosti CUPE Limited, akreditovaným partnerem a také registrovaným konsultantem APMG.
Externí spolupracovník společnosti Symphera.

„Mne i skupinu kolegů zajímaly především principy a omezení v případě použití agilního přístupu při řízení projektů a tyto znalosti jsem si také odnesl. Mohu s jistotou říci, že certifikační kuzr Agile Foundation nám splnil naše očekávání a dojmy byly vesměs pozitivní. Obsahově se celý tým posunul zase o kousek dál a o to více mne těší, že celá skupina uspěla i u závěrečné zkoušky Foundation. Můžeme se tak těšit na další certifikát stvrzující naše nové znalosti.."

Michal Baxa,
Projektový manažer, IBM Slovakia

David je certifikovaný školitelem PRINCE2®, MSP®, Agile PM, MoV® a MoP®. Techniky PPM a MoV vyučoval v mnoha zemích, jako například v Belgii, Francii, Německu, USA, Mexiku, Malajsii, Nigérii a dalších.
Za svou více než 30letou praxi nasbíral bohaté zkušenosti v projektovém řízení, strategickém managementu, PPM (Portfolio, Programme and Project) a rozvoji podnikání.
Před založením společnosti CUPE David pracoval více než 10 let ve zdravotnictví, a to na mnoha různých pozicích jak ve Velké Británii, tak v dalších zemích; naposledy jako ředitel British Forces Germany Health Services, kde byl zodpovědný za zdravotní péči šedesáti tisíců britských vojáků a jejich rodin. Také pracoval 7 let jako univerzitní profesor a přes 10 let vyučoval PPM.
Toto vše úspěšně úročí ve své školící praxi, kde díky certifikacím v mnoha PPM oblastech své zkušenosti kombinuje s nejlepší současnou praxí. 

References

David během své úspěšné kariéry spolupracoval se společnostmi, jako jsou např. Rentokil Initial, DHL Express nebo BAE Systém, a také s vládními organizacemi.

Certifikace

PRINCE2® Registered Practitioner
PRINCE2® Approved Trainer (2003);
ACO Registered Consultant /Member Institute Business Consulting.
PPM Approved Trainer & Registered Consultant
MSP® Registered Practitioner & Approved Trainer
Agile PM Registered Practitioner & Approved Trainer
MoV® Foundation: Approved Trainer & ATO APMG Exam Board representative
MoP® Foundation & Practitioner: Approved Trainer

 

John Vivian

John Vivian

John je projektový a programový manažer s více než 30 letou zkušeností s řízením časově kritických projektů v oboru špičkových technologií.
Externí spolupracovník společnosti Symphera.

„Ačkoliv je kurz MSP velmi intenzivní, školení pod taktovkou zkušeného lektora pana Johna Viviana vnímám jako velmi přínosné. Zaujalo mne, jak stravitelně školitel doplňoval „suchou" teorii praktickými zkušenostmi, a tím zdůraznil logiku celé metodiky.
Dnes mohu s jistotou říci, že jsem velmi spokojen s volbou kurzu od společnosti Symphera. Děkuji!"

Petr Charypar,
PQIT / Head of Processes and Quality team, T-Systems

John je nejen výborným konzultantem, ale je také dovedným a úspěšným školitelem, trenérem a facilitátorem, který umí efektivně přenášet své dovednosti a zkušenosti, a motivovat zaměstnance na všech úrovních.
Své studenty pravidelně školí v metodikách OGC, např. MSP® a PRINCE2®. Vede také pokročilé kurzy řízení projektů zaměřené na jednotlivá témata, včetně Risk managementu, Business Case, Earned Value a Project Leadership.
Jako školitel úročí své bohaté zkušenosti s programovým a projektovým řízením ve velkých i malých organizacích jak ve státním tak i v soukromém sektoru. Tyto zkušenosti nasbíral v mnoha odvětvích jako například finanční služby, telekomunikace, ropný a farmaceutický průmysl, maloobchod, výroba i distribuce, logistika a automobilový průmysl.
Mezi Johnovy dovednosti patří zejména řízení rozvoje, výroby a implementace nových technologií. Rozumí podnikatelskému prostředí a je odborníkem na řízení, motivaci a řízení technických a odborných pracovníků.
Pracoval v Evropě, Americe, Africe, na Středním Východě a v Jihovýchodní Asii. John spolupracoval s klienty na všech úrovních včetně národních, federálních a lokálních politiků a vládních úředníků. Přes 20 let byly Johnovou hlavní základnou Spojené státy (zejména Houston v Texasu), kde úspěšně podnikal v oblasti elektrotechniky. Zpět do Velké Británie se vrátil v roce 1990.

References

Johnovy zkušenosti vycházejí ze spolupráce se společnostmi, jako je DHL, Honeywell, Phillips, Cisco, Ernst & Young, KPMG, Credit Suisse, General Motors, Jaguar, OMV, Royal Air Force a mnoha dalších.

Certifikace

PRINCE2® Registered Practitioner
PRINCE2® Approved Trainer
PMP®
MSP® Registered Practitioner & Approved Trainer
P3O® Practitioner
European Engineer (Eur Ing)
Programme and Project Sponsorship (PPS)

 

Přemysl Líbal

Externí spolupracovník společnosti Symphera.

 

Přemysl získal zkušenosti s přípravou, vyjednáváním a právní a komerční podporou řady strategických multi-milionových, a obchodně kritických projektů a vyjednávání, a to jak v průběhu fáze výběrového řízení, tak při vyjednávání smluvních podmínek i ve fázi realizace dodávky a následné podpory v zemích střední a východní Evropy a některých strategických projektů v Africe (Jihoafrická republika, Uganda, Mauricius, Ghana).
Byl spoluautorem školícího programu vztahujícího se k obchodním smlouvám a smluvnímu řízení rizik v oblasti IT, který byl realizován v České republice, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Rakousku
Má rozsáhlé zkušenosti s obchodními smlouvami také z druhé strany, jako rozhodce rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a rozhodce Evropského ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu.

 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |