MoP® školení

Zpět na přehled školení

Co je MoP®?

MoP® je kurz, který cílí na zdokonalení stávajících procesů, projektů, programů, strategií a investic. Zvažuje zásadní a základní otázky, které by měly být položeny pokaždé, když se chystá změna a posun:

 • Jsou změny pro organizaci to nejlepší?
 • Jsou prováděny tím správným způsobem?
 • Proběhla plnohodnotná analýza navrhovaných změn?

Kurz je navržen tak, aby organizacím umožnil investovat do správných změn na základě strategického zamyšlení a plánování, včetně prozkoumání všech možných dopadů těchto změn.
Organizace by pak měly být schopny úspěšně navázat na své cíle a umožnit danému podniku vytěžit z účinných služeb a úspor.

 

Přínosy školení:

Po úspěšném absolvování úrovně Foundation účastníci získají základní přehled daných oblastí. Kurz Practitioner na tuto úroveň navazuje a usnadňuje účastníkům aplikovat získané poznatky na danou situaci v podniku:

 • Organizovat a přispět konstruktivně k tvorbě portfolia iniciativ.
 • Použít MoP® principy, cykly a postupy v prostředí organizace/podniku.
 • Spolu s ředitelem portfolia (Portfolio Director) prosazovat zavedení portfoliového managementu, přispět k cyklům definování a dodávání portfolií (Portfolio Definition and Delivery cycles), ke tvorbě plánu strategie a produkce portfolií (Portfolio Strategy and Delivery Plan).
 • Podporovat komise portfoliových investic / dodávek změn (Portfolio Investment / Change Delivery Committees).

Cílová skupina:

Seniorní manažeři; kdokoliv, kdo pracuje na portfoliu v rámci projektového, programového a podnikového řízení; členové a spolupracovníci programové nebo projektové kanceláře.  Vhodné pro kvalifikované MSP®,PRINCE2®, APMP®, MoV®, P3O®, ITIL® and PMP® manažery.

Informace o kurzu

Název Kurz MoP®
Délka: Kombinovaný: 5 dnů
Foundation: 3 dny
Practitioner: 3 dny
PDU:
21 - 3 dny
35 - 5 dní
Jazyk: Angličtina
Cena: 49.000,- Kč + DPH / 5 dní
29.000,- Kč + DPH / 3dny

Certifikát vydává: APMG
Kurz je zakončený certifikační zkouškou.
Školení se koná v Praze a účastníkům je po celou dobu školení k dispozici zázemí hotelu ****.

Program školení MoP®

Kurz Foundation zahrnuje níže uvedené oblasti. Kurz Practitioner na tyto znalosti navazuje a umožňuje účastníkům aplikovat tyto znalosti na portfolia programů a projektů v podniku:


 • Úvod: Co je to MoP® a proč je zapotřebí
 • MoP® a jeho místo v ukázkové manažerské praxi (Best Management Practice)
 • Zásady a pilíře, na kterých MoP® staví
 • Cykly definic a dodávek a postupy doporučené v rámci metodiky MoP®
 • Princip správy a dohledu (Governance)  a jaké role zohlednit při zavedení metodiky MoP®

Kurz zahrnuje:

 • Informace ke kurzu včetně studijní příručky (Study Guide)
 • Manuál MoP®
 • Studijní materiály MoP®
 • Zkoušky
 • E-certifikát
 • Oběd a občerstvení v průběhu kurzu

Zkouška MoP® Foundation

 • 50 otázek s výběrem odpovědí
 • Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 25 správných odpovědí (z 50 dostupných) - 50%
 • Délka trvání 40 minut (50 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN)
 • Při psaní nelze používat knihu.

Zkouška MoP® Practitioner

 • Písemný test založený na případových studiích s možností výběru správné odpovědi z několika možných variant. 
 • Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 40 správných odpovědí (z 80 dostupných) - 50%
 • Délka trvání 3 hodiny (3 hodiny a 45 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN)
 • Během kurzu je možné používat knihu (pouze Průvodce MoP®).
 • Podmínkou k nástupu na kurz je úspěšně složená zkouška Foundation

Podmínky pro absolvování kurzu

Ke vstupu na kurz Foundation nejsou třeba žádné podmínky. Pro pokračování na úrovni Practitioner je nutné absolvovat zkoušku úrovně Foundation.

Příprava

Před nástupem na kurz je doporučena příprava formou samostudia cca 20 hodin. Manuál MoP® a příručka Study Guide jsou účastníkům poskytované v rámci kurzu. Prezentace, přípravné a školicí materiály jsou v angličtině.

 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |