Společenská odpovědnost

Jako vzdělávací společnost víme, jak důležité je vzdělání pro kvalitu života, jak ovlivňuje život jedince ve všech jeho aspektech. Také jsme si vědomi své odpovědnosti nejen za prostředí, ve kterém pracujeme a se kterým přicházíme do kontaktu, ale i vůči těm, kteří žijí v méně příznivém prostředí než my a díky těmto podmínkám se nemají ani zdaleka tak dobře.

Nechceme však jen přispívat penězi a navykat jejich příjemce neschopnosti postarat se sami o sebe. Nevěříme v sociální dávky. Místo toho bychom rádi dali lidem příležitost postavit se na vlastní nohy.

Stejně tak nevěříme v anonymitu. A proto jsme, ač se podobnou pomocí zabývá mnoho organizací, hledali jiné řešení. Přidali jsme se k projektu, na kterém se můžeme přímo podílet. Nepřispíváme jen jako společnost, ale účastní se jej i jednotliví členové Symphera týmu, například i generální ředitel společnosti.

Sponzorujeme

Ne každý člověk má možnost se vzdělávat. Mnohým je vzdělání odepřeno ať už z ekonomických či jiných důvodů. Jako vzdělávací společnost dobře víme, jak je vzdělání pro vlastní rozvoj osobnosti důležité, a třeba i pro dosažení lepších životních podmínek.

Proto jsme se v roce 2011 rozhodli přispět ke zlepšení této situace a zacílit svou pomoc těm, kteří naši pomoc dle našeho názoru potřebují nejvíce: dětem z rodin žijících na hranici nebo pod hranicí chudoby.

Tuto pomoc vnímáme jako součást naší firemní kultury. Máte-li zájem přidat se k nám, budeme Vám velmi vděční.

Program Filipínské školy

I když na Filipínách existují bezplatné veřejné školy, je pro lidi z nejchudších vrstev společnosti vzdělání příliš drahé. I v rámci veřejných škol se totiž rodiče musí finančně podílet na množství projektů souvisejících se vzděláním jejich dětí. Přitom počet dětí ve třídách je tak vysoký, že studijní výsledky jednotlivých dětí jsou velmi slabé. Mnozí lidé proto dávají přednost soukromým školám, ve kterých jejich děti získají nejen lepší vzdělání, ale také částečnou nebo plnou finanční podporu jejich studia.

V roce 2010 zahájila svou činnost škola pro děti nejchudších z chudých, kteří si placené vzdělání nemohou dovolit. Žákům této školy je umožněno vzdělání díky příspěvkům sponzorů. Škola začala s 45 dětmi ve třech třídách - jesle, školka a předškolní příprava. Nyní škola otevřela 4 třídy - školku a 1. až 3. třídu. Celkem je v ní 91 školou povinných dětí.

Škola primárně poskytuje vzdělání dětem, ale pracuje s rodinou jako s celkem a v rámci svých prostředků poskytuje dětem stravování.

Více informací najdete na oficiálních stránkách školy.

Symphera pomáhá

 • Podporujeme školu jak finančně tak i materiálně, v letošním roce jsme škole věnovali dva počítače, které pomůžou jak výuce, tak zajištění chodu školy. 
 • Přidali jsme se k programu „Sponsor a child", v rámci kterého hradíme školné konkrétnímu dítěti. Můžeme tedy s radostí představit „naše" dítě Efreylen.

Efreylen je pět let a nastoupila do mateřské školky. Má ještě dva mladší bratry, její otec pracuje daleko od domova (v Manile) a je schopen domů přinášet jen velmi malou peněžní podporu.

Roční náklady na Efreylenino školné se pohybují kolem 360 dolarů ročně.

  Z této částky je hrazeno:
  • vzdělání
  • školní uniforma
  • školní potřeby
  • spoluúčast na pravidelném programu stravování, který dětem zajišťuje výživné jídlo
  • duchovní aktivity pro rodiny dětí
Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |