Managing Successful Programmes

Zpět na přehled školení

Co je to MSP®

Kurz MSP® představuje osvědčené praktiky programového řízení a jejich úspěšného dodání.

Také jste se setkali:
 • s nedostatečnou podporou představenstva,
 • nerealistickým očekáváním,
 • špatně definovanou a komunikovanou vizí?

Řízení programů lze vyložit jako koordinaci portfolia projektů, jejich organizaci a řízení, které vedou k dosažení úspěšných výsledků společnosti. V celém procesu je potřeba si uvědomit všechny přínosy strategické důležitosti programového řízení vůči businessu.
Řízení programů napomáhá organizacím řídit, přizpůsobovat a kontrolovat změny tak, aby konečné výsledky byly v souladu s předem stanovenými cíli v rámci obchodní strategie.

Metodika MSP® je často využívána organizacemi z veřejného či soukromého sektoru.

Přínosy školení

Metodu MSP® lze použít na jakékoliv typy, nebo velikosti programů a všude tam, kde předem stanoveným cílem je získat náhled na obchodní vizi.

MSP® umožňuje například:
 • sladit firemní strategii a prováděcí mechanismy v případě jakýchkoliv změn a prostředí business-as-usual
 • průběžně sledovat pokrok, hodnotit výkon a realizovat benefity
 • použít společný srozumitelný rámec pro všechny programy
 • přidat hodnotu zaměřením se na benefity
 • podporovat zpětnou vazbu s cílem zdokonalit budoucí strategie založené na důkazech z jednotlivých programů
 • podporovat realistická očekávání vůči organizační kapacitě a schopnosti změny

Cílová skupina

Programoví manažeři, členové programového týmu a senior manažeři. Kurz je určen těm, kteří mají více zkušeností, pokročilou znalost anglického jazyka a čas na samostudium.

Informace o programu

Název: Kurz MSP®
Délka: 5 dnů (Foundation + Practitioner)
Jazyk: Angličtina
Cena: 49.000,- Kč bez DPH
PDU: 35

Certifikát vydává: APMG
Součástí kurzu jsou certifikační zkoušky Foundation a Practitioner.
Školení se koná v Praze a účastníkům je po celou dobu školení k dispozici zázemí hotelu ****.

Kurz zahrnuje:

 • Informace ke kurzu včetně studijní příručky (Study Guide)
 • CD se zkušebními otázkami
 • Manuál MSP®
 • Studijní materiály MSP®
 • Zkoušky
 • E-certifikát
 • Oběd a občerstvení v průběhu kurzu

Program školení MSP®

  1) Principy MSP®
  Principy MSP® jsou odvozeny z kladných i záporných zkušeností z řízení programů.
  Tyto principy podporují úspěšnost jakýchkoliv transformačních změn.

2) Organizační a kontrolní témata MSP®
Definuje organizační postupy řízení programů, které pomáhají organizaci nastavit správné vedení, organizaci týmu, kontrolní a strukturovou organizaci tak, aby měla šanci uspět.

3) Transformační postupy MSP®
Udávají směr životnímu cyklu programového řízení, od počáteční koncepce až po dosažení nových výkonů, výsledků a prospěchů.

 
  Další témata kurzu:
  Obvyklé neúspěchy, které mohou v organizaci nastat:
  • Špatné řízení
  • Nedostatečné zaměření na přínosy
  • Nereálný odhad budoucích možností
  • Selhání organizace při změně kultury
  • Nedostatečná jednání s třetími stranami.

Definice rolí a zodpovědností
• Skupina sponzorů
• Zodpovědný nadřízený
• Programový Manažer
• Manažeři obchodních změn
• Programová kancelář

Zkouška MSP® Foundation

 • 75 otázek s výběrem odpovědí
 • Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 35 správných odpovědí (z 70 dostupných) - tj. 50%
 • Délka trvání 60 minut (1 hodina 15 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN)
 • Při psaní nelze používat knihu.

Zkouška MSP® Practitioner

 • Skládá se 5. den kurzu
 • Písemný test založený na případových studiích s možností výběru správné odpovědi z několika možných variant.
 • Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 40 správných odpovědí (z 80 dostupných) - tj. 50%
 • Délka trvání 2,5 hodiny (3 hodiny a 10 minut, pokud delegát není rodilým mluvčím EN)
 • Během kurzu je možné používat knihu (pouze Průvodce MSP®).
 • Podmínkou k nástupu na kurz je úspěšně složená zkouška Foundation

Příprava

Před nástupem na kurz je doporučena příprava formou samostudia cca 20 hodin. Manuál MSP® a příručka Study Guide jsou účastníkům poskytované v rámci kurzu. Prezentace, přípravné a školicí materiály jsou v angličtině 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |