Leadership Spiral

Zpět na přehled školení

„Leadership je umění, pomocí kterého je možné dosáhnout věcí, o kterých teorie managementu říká, že jsou nemožné.“ Colin Powell (2002)

„Jak se stát dobrým leaderem?" Na kurzu Leadership Spiral se společně podíváme na téma leadershipu zcela unikátním, komplexním způsobem. Budeme hovořit o tom, jak se leaderem stát, jaké jsou jednotlivé stavební kameny leadershipu a nakonec, kam a jak by měl leader svůj tým vést, co je jeho cílem. Prostřednictvím jednoduchého assessmentu budete mít možnost zhodnotit své vlastní leadership skills a vytvoříte si svůj akční plán.

Seznámíte se s osvědčenými postupy a zajímavými metodami z oblasti vedení týmu, některé z nich si přímo vyzkoušíte. Budete mít příležitost hovořit o konkrétních problémech a možnostech jejich řešení se zkušeným projektovým manažerem a leaderem. Obsah školení je předáván živou a interaktivní formou s cílem nejen naučit novým dovednostem, ale hlavně motivovat k jejich používání v praxi.

Kurz se dotýká některých dalších oblastí - například time managementu a komunikace, které jsou velmi rozsáhlé. Proto doporučujeme navázat samostatnými školeními, která se zabývají těmito tématy do hloubky. Veškeré kurzy vycházejí ze známých konceptů (Stephen Covey, Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory, role týmu Belbin, A. Maslow, Blake Mouton Managerial Grid, Pierre Martineau, George Gallup, Kevin Kurse, Simon Sinek, David Marquet, Dan Heath, John Maxwell, Jack Welch a další) a přinesou účastníkům poznatky vyzkoušené a osvědčené v praxi.

 

Cíle kurzu

  •  Pomocí krátkého Leadership Assessmentu zjistíte, jak si stojíte jako leader
  • Pochopíte komplexnost tématu Leadership a budete mít možnost se na základě toho zaměřit na oblasti, které jsou pro vás, jako pro leadera v tuto chvíli důležité a jak se v nich dál rozvíjet
  • Sestavíte si vlastní akční plán na základě získaných vědomostí
  • Porozumíte tomu, proč je důležité mít vizi a jak ji komunikovat s nadšením a energií
  • Budete vědět, jak nejlépe vybudovat tým a jaký je jeho životní cyklus
  • Pochopíte, jaké jsou předpoklady pro správně fungující tým
  • Dozvíte se, jak lidi ovlivnit a motivovat tak, aby se sami stali leadery

Osnova kurzu

1. DEN „LEADER"

1. PERSONALITY - osobní brand a jeho budování. Hodnoty. Kdo jsi, kdybys neměl stávající pozici. Proč bych tě chtěl následovat?

2. VISION - jakou máš vizi ve svých rolích? Máš vášeň, umíš ji předat? Psychologie i struktura vize a její komunikace.

3. EXECUTION - leader s vizí bez schopnosti dodávat je snílek. Sebeorganizace, odvaha a energie.

4. PEOPLE ORIENTATION - jedna věc je být osobnost, druhá schopnost vést lidi. Víš, jak vytvořit prostředí důvěry, umět naslouchat a vést s láskou?

 2. DEN „TEAM"

1. TEAM - jak sestavit tým a obklopit se těmi správnými  lidmi. Typologie a dynamika týmu. Jak nejednat se všemi stejně.

2. CONTROL - kdy použít jaký typ leadershipu. Jak předat kontrolu skrz odpovídající růst „competence and clarity".

3. MOTIVATION AND REWARDING - jak pomoci týmu k dlouhodobému výkonu a zároveň docílit, aby si zachoval úsměv na tváři? Zákonitosti motivace. Propojení odměňování a výkonu.

 4. GROW THEM - cílem leadera v práci i doma je nechat se dorůst a jít dál. Jak postavit tým, který bude excelovat nezávisle na naší přítomnosti?

 

Cena kurzu

Leadership Spiral - 14.400,- Kč bez DPH
Kurz trvá 2 dny
PDU: 14
Certifikát vydává Symphera

Co pro koho?

Školení, které v této oblasti poskytujeme, napomáhá nejen novým, ale i zkušeným leaderům najít nové cesty ke správnému vedení lidí. Účastnící kurzu získají nový pohled na roli leadera.

 

Školitel

Martin Klusoň 

Všechny poskytované kurzy lze uspořádat jako interní kurz pro skupinu v minimálním počtu deseti lidí.

Workshop bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.

Pokud chcete být průběžně informováni o vypisovaných termínech otevřených kurzů , nebo chcete rovnou podat přihlášku, kontaktujte nás na e-mailové adrese office@symphera.com.

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |