PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Školenie v oblasti Agile

 

 
PRINCE2 Agile® Foundation

Klasické alebo agilné? Naučíme vás kombinovať projektovú disciplínu s agilnou flexibilitou. Nielen v čisto agilných projektoch, ale aj v projektoch s agilnou dodávkou.

Leading SAFe®

Získate všetky potrebné znalosti na riadenie a podporu agilnej transformácie podniku pomocou SAFe a všetkých jeho princípov.

SAFe® Scrum Master

Dozviete sa o úlohe Scrum Mastera v rámci SAFe, získate vedomosti o škálovaní agilných princípov v kontexte agilných tímov alebo celej spoločnosti.

SAFe® for Teams

Stanete sa efektívnym členom agilných tímov a budete schopní efektívne spolupracovať s ostatnými tímami v rámci ART.

SAFe® Product Owner/Product Manager

Zistite, ako plniť úlohu Product Ownera a Product Managera v rámci SAFe.

Introducing SAFe® for Executives

You will get an overview of the SAFe framework and its principles, and learn to understand the rules of scaling up to the corporate level from the top-management perspective.

Introducing SAFe®

Získate prehľad o rámci SAFe a jeho princípoch, pochopíte pravidlá škálovania na podnikovú úroveň.

Agile mindset

Agilita začína zmenou myslenia, nie procesov a štruktúr! Na tomto praktickom workshope si vyskúšate nové vzorce správania v agility.

Scrum

Na tomto interaktívnom a praktickom školení si prejdete celým procesom Scrum a vyskúšate si všetky udalosti.

Agile in the Context of an Enterprise (ACE)

Na tomto interaktívnom workshope vám vysvetlíme celý obraz agility v kontexte vašej spoločnosti.

Kľúčové zásady agilného riadenia

Naučíte sa princípy agilných dodávok alebo čisto agilných projektov.

 

Value Stream and ART identification WS

Na seminári vám pomôžeme identifikovať a opísať konkrétne hodnotové toky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Donec vitae arcu. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Etiam dui sem, fermentum vitae.

Slider
Title
Školenie v oblasti Agile
Text

 

 
Image