PRINCE2® Professional

Zpět na přehled školení

Certifikace PRINCE2® Professional

 • Jste držiteli certifikace PRINCE2® Practitioner?
 • Zajímá Vás, jak stvrdit své znalosti z reálných projektů?
 • Potřebujete konkurenční výhodu např. ve státních zakázkách?
 • Jste zvědaví, jak by Vaše dovednosti ohodnotil tým zkušených kompetentních projektových manažerů?
 • Hledáte další metu v rámci svého profesního rozvoje, nejvyšší PRINCE2® akreditaci?
 • Přestaňte hledat! Právě pro Vás je ideálním řešením PRINCE2® Professional.

Co je PRINCE2® Professional?

 • Není to kurz, na jaký jste zvyklí. Žádná příprava, žádné testy.
 • Professional neučí další metodiku ani neprohlubuje Vaše stávající znalosti.
 • Program je zaměřen na posouzení Vašich praktických znalostí a dovedností, především z oblasti dílčích etap projektového cyklu.
 • Na modelovém projektu prověří Vaši schopnost řídit reálný projekt.
 • Prokážete své schopnosti v komunikaci, spolupráci s týmem nebo v plánování dodávky řešení a dalších oblastech.
 • Kvalifikace PRINCE2® Professional zahrnuje celosvětově uznávané kompetence projektového řízení.

Jak vše probíhá?

 • Pracujete v malých skupinách a máte k dispozici svého hodnotitele.
 • Každá skupina obdrží modelový projekt.
 • Jednotlivá cvičení provádí účastníky projektem od úvodní myšlenky po jeho uzavření.
 • Řešíte kritické úlohy, diskutujete následné kroky, vytváříte odpovídající dokumentaci a výsledné informace prezentujete hodnotiteli.
 • Hodnotitel sleduje skupinu a zaznamenává úroveň příslušných znalostí a dovedností každého člena skupiny. Hodnotí 19 oblastí v rámci procesu PRINCE2®.

Hodnocené oblasti

 • Příprava popisu projektu (Project Product description)
 • Příprava náčrtu obchodního případu (Outline Business Case)
 • Návrh struktury řídícího týmu projektu
 • Přizpůsobení firemních strategií
 • Provedení produktově-orientovaného plánování (PBS, PFD, ...)
 • Využití procesu řízení rizik
 • Využití procesu řízení komunikace
 • Plánování projektu nebo etapy
 • Vytvoření finálního obchodního případu (Business Case)
 • Příprava plánu revize přínosů (Benefits Review Plan)
 • Příprava zprávy o ukončení etapy (End Stage Report)
 • Záznam poučení z předchozích projektů (Lessons Report)
 • Příprava balíku práce (Work Package)
 • Využití procesu pro řízení otevřených bodů a řízení změn (Issue & Change Management)
 • Plánování a řízení ukončení projektu
 • Příprava zprávy o ukončení projektu (včetně zprávy o získaných poznatcích) (End Project Report)
 • Mezilidské dovednosti
 • Řízení výkonu týmu
 • Řízení vlastního výkonu
Prince2

Komu je kurz určen?  

 • Zkušeným projektovým manažerům, projektovým koordinátorům, projektovým team leaderům, též pracovníkům TOP managementu, kteří používají projektové řízení v praxi.
 • Všem držitelům platné certifikace PRINCE2® Practitioner, kteří chtějí dosáhnout nejvyššího uznání ve schopnosti řízení projektů dle metodiky PRINCE2®.

Příprava

Doporučujeme Vám zopakovat si své znalosti metodiky PRINCE2®, zejména pokud jste absolvovali zkoušku PRINCE2® Practitioner před delší dobou. Podmínkou je však platná certifikace PRINCE2® Practitioner a znalost aktuální verze (2009) manuálu „Managing Successful Projects with PRINCE2".

Informace o programu:

Název: PRINCE2® Professional
Délka: 2,5 dne
Jazyk: Angličtina
Cena: 60.000 Kč bez DPH

Certifikát vydává: APMG, vlastník metodiky PRINCE2®.
Školení se koná v Praze a účastníkům je po celou dobu školení k dispozici zázemí hotelu****.

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |