Reference

Kvados""
Kvados

"Se společností Symphera s.r.o. a lektorem panem Martinem Klusoňem jsme navázali spolupráci v roce 2010. Zaujal nás zejména svou profesionalitou a praktickými zkušenostmi s řízením projektů v prostředí implementace informačních systémů.
Na podzim 2011 jsme se rozhodli, po osobní zkušenosti s účastí na otevřených kursech lektora, naplánovat interní seminář k problematice vedení projektů dle metodiky PRINCE2® pro klíčové zaměstnance oddělení řízení projektů. Tento seminář hodnotíme jako velmi kvalitní, zaměřený na praktické využití metodiky PRINCE2® pro potřeby společnosti KVADOS, a.s.
Jak sdělili účastníci semináře - „Lektor ví, o čem mluví", což vnímáme jako největší přidanou hodnotu realizace tohoto kursu."

Martin Hamala
Ředitel oddělení projektů společnosti 

 

"S hlubokou úctou přistupuji ke školení samotnému tak i lektorovi panu Klusoňovi. Přestože jde v rámci kurzu především o precizně popsanou metodiku vedení projektů, kterou by mohl de facto prezentovat jakýkoli zkušený prezentér, praktický přínos dokladovaný na zkušenostech a poznatcích pana Klusoně byl tak vhodně namíchaný, že metodika dostala další rozměr, bez kterého by chápání podstaty bylo mnohem obtížnější. Každopádně potvrzuji dopředu kurzem avizovanou nutnost se na kurz důkladně připravit - jedině tak je možné se v rámci kurzu zaměřit na detaily metodiky, které by jinak zanikly v hrubých rysech."

Ing. Pavel Kořenek, Ph.D.
Project Portfolio Manager 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |