Reference

IBM""
IBM

Mne i skupinu kolegů zajímaly především principy a omezení v případě použití agilního přístupu při řízení projektů a tyto znalosti jsem si také odnesl. Mohu s jistotou říci, že certifikační kuzr Agile Foundation nám splnil naše očekávání a dojmy byly vesměs pozitivní. Obsahově se celý tým posunul zase o kousek dál a o to více mne těší, že celá skupina uspěla i u závěrečné zkoušky Foundation. Můžeme se tak těšit na další certifikát stvrzující naše nové znalosti.

Michal Baxa
Project manager 

 

Kurz PRINCE2® Foundation od společnosti Symphera byl pro mě velmi pozitivní zkušeností. Náš školitel si dokázal udržet pozornost posluchačů celé 3 dny kurzu a se zjevnou lehkostí je prováděl poměrně obsáhlým učivem. Věřím tomu, že vysoké výsledné skóre, které naše skupina jako celek získala, je jen svědectvím toho, že mezi silné stránky pana Klusoně patří nejen jeho vynikající školící schopnosti, ale že má zjevně také množství zkušeností ze všech úrovní projektového řízení. Toto kurzu dodalo reálnou přidanou hodnotu přesahující pouhé získání certifikátu. Co se týče vlastního obsahu kurzu, hned další týden jsem velké množství získaných informací mohl uplatnit na projektu, který právě procházel svojí úvodní fází.

Bram De Backer
Business Transformation Consultant
 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |