Reference

Home
Home Credit

Pečlivě a delší dobu jsme vybírali dodavatele kurzu PRINCE2. Byl jsem vyslán jako první ze skupiny a jsem rád, že mohu říci, že jsme ve výběru nepochybili. Nešlo jen o získání certifikátu, jako prvotní záměr, ale metodika mne posunula v projektovém myšlení a ukázala chyby, které i zkušený projektový manager může dělat díky pracovní slepotě z jednotvárných projektů.
Ostatním kolegům kurz rozhodně doporučím. Je nutno podotknout, že na kvalitě školení se v obrovské míře pochopitelně podílí sám školitel. Díky Martinovi Klusoňovi, jeho způsobu výkladu, příkladům z praxe, osobním zkušenostem a celkovému pojetí dostává kurz jiný rozměr.
Kurz předčil má očekávání a získané znalosti lze jednoznačně uplatnit v praxi.

Miloš Bílek
Vedoucí oddělení projektů

https://www.homecredit.cz/

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |