Reference

ČSOB""
ČSOB

Symphera je v ČSOB známá jako důvěryhodný dodavatel a opět nás nezklamala. Potřeboval jsem pro svůj útvar projektových manažerů aktivitu, která by je na straně jedné posunula v oblasti jejich vlastní sebereflexe i motivace a současně na straně druhé mi poskytla nezávislý pohled na profesní kvalitu jednotlivců v týmu.
Díky PM Assessmentu jsem získal komplexní zhodnocení kompetencí interních projektových manažerů, nezávislý odborný pohled, srovnání s trhem včetně doporučení oblastí pro další rozvoj.
Ve výsledné detailní zprávě pak kolegové kromě jiného mají možnost zjistit, jak si stojí v porovnání jejich kompetencí s trhem, což také velmi ocenili.
Spolupráce s kolegy ze Symphery naprosto splnila má očekávání.
Je fajn mít za zády tým profesionálů, kteří vědí, co dělají... a dělají to dobře.

Marek Kmoch
Výkonný manažer útvaru
Podpora řízení projektového portfolia 

 

Školení Prince2 pod taktovkou společnosti Symphera bylo skvěle podané a v průběhu všech 3 dnů se probíraná látka prošla s nadhledem, ale kvalitou, která je nutná pro složení zkoušky. Oba školitelé byli schopni přidat postřehy z praxe, což významně pomohlo k pochopení jednotlivých oblastí a osvětlení zádrhelů, které by čistým výkladem metodiky možná zůstaly nepochopené. Přístup společnosti je naprosto profesionální a nejedná se jen o samotné školení, ale o celkovou organizaci. Zůstává ve mně pocit, že jsem důležitým zákazníkem.

Jan Svoboda
Projektový manažer 

 

Se Sympherou nás pojí dlouholetá spolupráce a díky této zkušenosti i jednoznačná spokojenost.
Letos jsme se ve spolupráci posunuli zase o něco dále. Kromě pravidelného vzdělávání našich kolegů nám Symphera pomáhá i na projektech.
Tentokrát jsme se podívali na hodnocení výkonnosti vybraných projektů v rámci banky. Záměrem analýzy byla identifikace hlavních neduhů v oblasti projektového řízení a definice doporučení vedoucí ke zlepšení dodávek projektů.
Analýzu jsme s odborným dohledem Symphery prováděli dle maturitního modelu PRINCE2® a v souladu s postupy nejlepší praxe. Zkušenosti a odborné znalosti konzultantů nám pomohly lépe porozumět kontextu a efektivně uchopit celou analýzu v relativně krátkém čase a s přínosným výsledkem.
Opět vnímám, jak užitečné je pracovat s profesionály. U Martina oceňuji zejména jeho nepopiratelné zkušenosti z praxe, které umí velmi jednoduše a naprosto srozumitelně předat.
Těší mne, že mohu znovu říci: „Díky, Symphero!" 

Tomáš Vršťala
Director, Demand Management Office 

 

"Simulační hra "The Challenge of Egypt" je velmi dobrá simulace reálného běhu velkého projektu - tým se potýká s časovým stresem, nutností spolupracovat, pomáhat si a současně udržet management informovaný a hlavně dodat. Hra vytváří dojem takové skutečnosti, že není prostor něco „předstírat" - naučené poučky jdou stranou a každý se chová jako ve skutečnosti. I pohled zvenku a zpětná vazba je velmi přínosná jak pro každého jednotlivce tak pro celý tým. Nevím, jestli bylo výhodou či nevýhodou, že tým se zná a i v reálu spolu pracuje - respektování skutečných struktur a vazeb bylo po většinu času více či méně patrné.
Každopádně ten den považujeme za nejen příjemý ale i vysoce přínosný." 

Jana Púllová
Project Manager 

 

"Martin Klusoň není jen výborný přednášející, ale především profesionál se spoustou zkušeností. Školení Projektové plánování obsahovalo vyvážený mix teorie a praxe, měli jsme možnost probrat naše problémy z konkrétních projektů a vyřešit je v kontextu probírané problematiky. Stejně tak byla celá metodika PRINCE2® vysvětlena na konkrétních příkladech z Martinovy mnohaleté praxe. Školení mělo veliký přínos pro mě i pro můj tým."

Jan Novák
Manažer 

 

"Na školení Projektové plánování s panem Klusoňem vzpomínám jako na jedno z nejlepších školení, které jsem kdy absolvovala. Z osoby pana Klusoně je naprosto zřejmé, že je člověkem na správné místě, že není teoretik a přednašeč naučených znalostí, že má za sebou praxi, která je pro školitele tak moc důležitá. Školení vedl naprosto profesionálně a způsobem, který zaujme a nenechává vás usnout ani po obědě :). Filozofie projektového plánování (přístup k plánování projektů) mi navíc přišla použitelná nejen na projekty, ale obecně na pracovní úkoly, se kterými se člověk denně setkává."

Petra Kubrová
Finacial Analyst 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |