Reference

AVG""
AVG

S Martinem Klusoněm a Sympherou spolupracujeme už několik let na vzdělávání členů projektové kanceláře. Na Martinově přístupu dlouhodobě oceňujeme jasný výklad prokládaný reálnými zkušenostmi a případovými studiemi. Co ovšem považuji za unikátní je Martinova schopnost skutečně ušít každé školení na míru požadavkům, což je v našem případě potlačení teoretické přípravy a maximalizace učení zážitkem, zejména formou hraní rolí. Užitečnost tohoto přístupu a preciznost přípravy ze strany Martina se ukázaly při nedávno proběhnutém tréninku na téma Contract and management and negotiation. Šlo o výtečně připravené komplexní cvičení, kdy se proti sobě utkaly týmy s rozdílnými cíly pro vyjednávání, které navíc byly konfrontovány s očekáváními senior managementu, představovaném Martinem. Martin prokázal své dlouholeté zkušenosti na obou stranách barikády a důkladně prozkoušel vyjednávací dovednosti členů týmů a schopnost kreativně nalézt win win řešení. Je samozřejmé, že podobně vedená školení jenom přispívají k rozhodnutí dál pokračovat ve vzájemné spolupráci, která neustále dodává nové a nové impulsy a zkušenosti.

Jan Macek
Senior Director Program Management 

 

Měl jsem možnost absolvovat několik školení pod taktovkou Martina Klusoně. Konkrétně kurz zaměřený na přípravu PMI certifikace, dále simulační hru „The Challenge of Egypt" a taktéž školení zaměřené na tzv. „Stakeholder management".
Všechna školení převýšila naše očekávání, školení jsou vynikajícím způsobem připravena jak obsahově, tak doplněna podpůrnými materiály. V každém momentě je naprosto zřetelné, že jste se dostali do rukou profesionálů v dané oblasti.
Pakliže bych se měl zaměřit na osobu Martina Klusoně, tak lze hodnotit pouze v superlativech. Martin je schopen v průběhu školení skloubit hluboké teoretické znalosti metodik, principů, technik spolu s jeho jedinečnou praxí v dané oblasti. Parciální problematiku vysvětluje lidskou řečí, doprovázenou zkušenostmi z praxe a doplněnou bazickými příklady, které byť složitější problematiku přiblíží jednoduše, výstižně, zapamatovatelně s možností okamžitého vytvoření asociace s konkrétními situacemi z praxe.
Pokud tedy spojíme obsahovou náplň kurzu, kvalitu přípravy podpůrných materiálů, profesionální organizaci zaměřenou na potřebnou míru detailu a osobu Martina Klusoně, tak si dovolím konstatovat, že dostáváme to nejlepší, co aktuální trh nabízí.
Pokračování spolupráce s Martinem a společností Symphera je pro nás i do budoucna nezbytným nástrojem zvyšování kvality znalostí členů našeho týmu, dovedností, a v neposlední řadě motivací pro zaměstnance samotné.

Petr Mahdal
Program Director 

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |