Reference

Acision""
Acision

Školení MSP od Symphery nám ukázalo, proč mnohé naše programy pro řízení změn selhaly ještě před jejich dokončením, a co je potřeba učinit, abychom dosáhli úspěšných změn.
Řídili jsme se doporučenými kroky, díky kterým jsme zvýšili procento úspěšných změn a to nám pomohlo dosáhnout plánované benefity. Díky kurzu jsme také mohli lépe identifikovat chyby a nastavit nápravná opatření včas včetně např. zastavení celého programu, což přineslo značné úspory finančních prostředků i vynaloženého úsilí.

Ivo Horský
VP Engineering 

 

Celý týden školení s materiály PRINCE2, které nejsou vždycky zábavné, se může stát brzy únavným. Avšak nikoliv s lektorem Martinem Klusoněm. Martin má schopnost udržet pozornost účastníků díky praktickým příkladům i během nudných pasáží. Klíčové rady, jasné a výstižné shrnutí nejdůležitějších bodů školicích materiálů účastníkům naší skupiny napomohlo k dobrým výsledkům vlastních zkoušek.
Symphera, a Martin obzvlášť, mi nastavili standard pro školení PRINCE2. Pokud bych byl požádán zorganizovat další školení PRINCE2 nebo jakékoliv jiné navazující, Symphera by byla první, na koho bych se obrátil. 

Ronald van der Meulen
Global Customisation Team Manager
Acision Netherlands

 

"V roce 2011 jsem se zúčastnila školení PRINCE2® od společnosti Symphera, které přípravili na míru pro naše zaměstnance. Martin Klusoň je skvělý řečník, který dokáže obohatit probírané téma zajímavými příklady z praxe a udržet tak pozornost lidí v průběhu celého školení. Přestože byl kurz velice náročný (jak samotný kurz, tak i domácí příprava), všichni kolegové na něj rádi vzpomínají. O výborné úrovni kurzu svědčí i výsledky zkoušek; z 65 účastníku, zkoušku úspěšně složilo 63 lidí. Velké díky patří i Martinovým kolegům za perfektní organizaci školení." 

Tereza Matoušková
Project Support Office Manager

 

"Vždy jsem říkal, že nikdo nemůže dostat lepší školení na Projektový Management než to, které dělá Martin Klusoň. Teď se o tom přesvědčili i samotní manažeři v mém týmu. I když bylo školení, včetně závěrečné zkoušky Practitioner, poměrně náročné, obrdžel jsem od všech jen pozitivní zpětnou vazbu. Jednohlasně byli nadšeni! Díky za výbornou spolupráci!"

Radomír Antoš
VP Engineering, Brno

 

"Vypadá to, jako by nám certifikační školení PRINCE2® společnosti Symphera bylo ušito přímo na míru a to především pro naše potřeby v rámci v operačního prostředí AGILE, ve kterém pracujeme. Školení mělo mimojiné i vliv na naši týmovou práci, pomohlo nám sjednotit různé projektové týmy a funkční skupiny a vytvořit jednotný a zaběhnutý celek."

James Nichols
Team Manager, USA, Virginie

 

"Musím konstatovat, že obsah i vedení kurzu PRINCE2® Martinem Klusoněm byly na špičkové úrovni, takto si představuji ideálně zpracované školení. Hluboká znalost problematiky je pro Martina Klusoně samozřejmostí, zejména tedy oceňuji schopnost školitele aktivně zapojit všechny účastníky i do na první pohled méně zajímavých témat. I díky vtipnému podání jeho vlastních zkušeností z praxe, které jsou tak velmi dobře zapamatovatelné, vytvořil velmi příjemnou a konstruktivní atmosféru.
Výsledek mé Foundation i Practitioner zkoušky jen potvrzuje, že to byl správný přístup."

Filip Kupsa
Project Manager

 

"Martina Klusoně znám již řadu let, ať už jako kolegu z firmy nebo školitele společnosti Symphera. Jeho školení jsou podepřená mnohaletou praxí velmi úspěšného projektového manažera a je to na nich znát."

Jiří Turek
Operační ředitel CZ

 

"Naše týmy, které vyvíjejí klíčové produkty pro největší světové telekomunikační společnosti, si prostě nemohou dovolit chybu nebo zdržení. Projektová školení firmy Symphera nám pomáhají, abychom takovými opravdu byli. Jejich školení jsou založena na té vzácné kombinaci zkušeností s řízením projektů, excelentního zvládnutí metodiky a praktického přístupu, která se jinak velmi těžko hledá."

Ivo Horský
Chief Solution Architect, Acision

Potřebujete poradit? Zavolejte, napište nám: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  English  |